Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Dokumenty dla kandydatów do Technikum Leśnego w Starościnie

Zgodnie z Regulaminem kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum Leśnego w Starościnie powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji:
 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
 1. W drugim etapie rekrutacji:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum),
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum),
 • zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum),
 • dyplomy lub zaświadczenia wydane przez odpowiednią instytucję lub organizację poświadczające osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum).
 1. W trzecim etapie rekrutacji, po zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną:
 • oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały dostarczone na wcześniejszych etapach rekrutacji),
 • kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia klasy III gimnazjum.

UWAGA: dokumenty składane w trzecim, ostatnim, etapie rekrutacji są ostatecznym potwierdzeniem przez kandydata i jego rodziców woli podjęcia nauki w Technikum Leśnym w Starościnie.  

Informujemy, że w trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole uczeń będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

 • wibracje
 • hałas
 • duży wysiłek fizyczny
 • substancje chemiczne
 • alergeny biologiczne
 • choroby odzwierzęce
 • czynniki klimatyczne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów przeprowadzane są badania w celu uzyskania zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy, zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu technik leśnik. Termin badań ustalony będzie pod koniec wakacji (w trakcie obozu integracyjnego klas pierwszych) lub na początku września (tuż po rozpoczęciu roku szkolnego) – dokładny termin i harmonogram obozu integracyjnego zostanie podany do wiadomości publicznej w aktualnościach na stronie internetowej szkoły.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Technikum Leśnego

im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

Pliki do pobrania

Wyślij dokumenty do szkoły

Szkoła kształci w systemie czteroletnim

w zawodzie technik leśnik.

Każdy uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 1. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych,
 2. Użytkowanie zasobów leśnych.

Każdy uczeń ma również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji honorowanych w krajach Unii Europejskiej:

 1. Drwal i operator pilarki spalinowej,
 2. Uprawnienia łowieckie,
 3. Operator hydraulicznych urządzeń załadowczych,
 4. Prawo jazdy kategorii T,
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Informacja o obowiązującym mundurze – tutaj

Sklepy z mundurami – adresy : 

Silvapol S.A.  
Węglowa 1/3 
60-951 Poznań
tel: +48 61 866 30 71 

__________________________

BHP PIAS Agata Piasecka
Omulno 2
78-600 Wałcz
NIP 765-16-23-958

www.bhppias.pl

tel. 691-579-914

__________________________

Konsorcjum DRWAL – GRUBE
Sklep z odzieżą i akcesoriami
dla leśników i myśliwych

ul. Dąbrowskiego 57
65-021 Zielona Góra

zgsklep(at)grube.pl

tel. 600-139-042

[instagram-feed]