Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

w Technikum Leśnym im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

System oceniania opracowany w oparciu o Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562)

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami

[instagram-feed]