Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

STATUT TECHNIKUM LEŚNEGO
 W STAROŚCINIE  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.).

[instagram-feed]