Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zasady hodowli lasu

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/zasady-hodowli-lasu-dokument-w-opracowaniu/view

Program ochrony leśnych zasobów genowych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/ochrona-zasobow-genowych/view

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/regionalizacja-przyrodniczo-lesna-polski-2010-1/view

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/program-zachowania-lesnych-zasobow-genowych-i-hodowli-selekcyjnej-drzew-w-polsce-na-lata-2011-2035-1/program-zachowania-lesnych-zasobow-genowych-i-hodowli-selekcyjnej-drzew-w-polsce-na-lata-2011-2035/view

Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/przedsiewne-traktowanie-nasion-drzew-krzewow-pnaczy-i-krzewinek/view

Siedliska leśne zmienione i zniekształcone

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/siedliska-lesne-zmienione-i-znieksztalcone/view

Atlas gleb leśnych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/atlas-gleb-lesnych-polski/view

Szkółkarstwo leśne od A do Z

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/szkolkarstwo-lesne-od-a-do-z/view

Szkółkarstwo kontenerowe

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/szkolkarstwo-kontenerowe/view

Zalesianie gruntów rolnych i opuszczonych terenów rolniczych. Poradnik właściciela

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/zalesianie-gruntow-rolnych-i-nieuzytkow/view

Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/ektomikoryzy/view

Leśna baza nasienna w Polsce

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/lesna-baza-nasienna-w-polsce/view

Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/elementy-genetyki-i-hodowli-selekcyjnej-drzew-lesnych/view

Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/wytyczne-nawadniania-szkolek-lesnych-na-powierzchniach-otwartych/view

Metody ochrony leśnych zasobów genowych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/hodowla/metody_ochrony_lzg_internet.pdf/view

Atlas siedlisk leśnych

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/atlas-siedlisk-lesnych-4.pdf/view

Raport o stanie lasów w Polsce 2018

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/raport-o-stanie-lasow/raport-o-stanie-lasow-w-polsce-2018.pdf/view

Krzewmy krzewy

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/krzewmy-krzewy-1/@@images/image

Ustawa o lasach

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911010444/U/D19910444Lj.pdf

Rębnie

http://rebnie.wl.sggw.pl/Wprowadzenie.htm

[instagram-feed]