Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Stawka żywieniowa wynosi:   13,00 zł

Czesne za internat  wynosi:   80,00

Wyżywienie za miesiąc wrzesień: 250,00

Czesne: 80,00

Razem za wrzesień: 330,00 zł

(termin płatności do 10 września 2021r.)

Obóz integracyjny dla klas I-szych wynosi: 40,00 zł

______________________________________________________________

Numer konta bankowego na które należy dokonywać powyższych opłat :

NBP 46 1010 1704 0057 4413 9134 0000

Rekomendowane wpisy