Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szkolny Klub Europejski – opiekun Alicja Sidorkiewicz

  Szkolny Klub Europejski powstał w TL w Starościnie w latach 90-tych. Idea SKE zrodziła się jako platforma, na której można propagować wiedzę o UE wśród krajów, które aspirowały do jej członkowstwa. Klub powstał m.in. w celu szerzenia idei pro-europejskich wśród uczniów naszej szkoły jeszcze przed referendum akcesyjnym.
Opiekunem koła został wówczas prof. Adam Sikorski. Młodzież regularnie organizowała w szkole konkursy wiedzy o UE, przez co przybliżała uczniom instytucję Unii i jej działalność. Została również nawiązana współpraca międzynarodowa ze szkołami w Niemczech i Szwecji. Nasza młodzież wyjeżdżała w ramach działalność klubu na wymiany do w/w szkół. Takie bezpośrednie kontakty zawsze dobrze służą młodym ludziom: motywują do nauki języków obcych, pozwalają przełamywać stereotypy, poszerzają wiedzę o krajach Unii, a przede wszystkim umożliwiają promocję własnej szkoły i polskiej kultury.
W 2007 roku opiekunem SKE została prof. Alicja Sidorkiewicz. Młodzież rozpisała konkurs na nazwę dla klubu. Wygrał pomysł Adriana Błażejczyka – „Eurosilvatica” nawiązujący do pradawnych wierzeń gdzie Sylwanus był „strzegącym dzikiego”.
Członkowie klubu organizowali wystawy nawiązujące do kalendarza europejskiego (np. dzień języków, 50-ta rocznica powstania UE) oraz takie, które pokazywały ciekawostki związane z UE jak również Polską kulturą, jako dziedzictwo, które wnosimy jako naród do wspólnej, zjednoczonej kultury europejskiej. Po nawiązaniu kontaktu z Europejskim Forum Młodzieży kilkoro uczniów wyjechało na międzynarodowe obozy o tematyce europejskiej w okolice Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia są prowadzone w 50% przez wolontariuszy z różnych krajów Europy, oczywiście w j. angielskim. Dotyczą one wielu dziedzin życia społecznego młodzieży, rozwijania ich zainteresowań jak również stwarzania możliwości nawiązywania ciekawych znajomości i „szlifowania” języka.
  Jednym z pierwszych kroków klubu „Eurosilvatica” była rejestracja w polskim oddziale Fundacji Schumana w Warszawie. Zaowocowało to stałym kontaktem i współpracą klubu z przedstawicielami fundacji p. Mają Selan, dzięki której otrzymujemy wszelkie informacje o projektach realizowanych przez UE dla dzieci i młodzieży. W jednym z takich projektów pt. „Move your city” wzięli udział w 2008 roku trzej uczniowie klasy IIa: Max Gradowski, Marcin Wyrwał i Mirosław Wolaszek. Stworzyli miasto ich marzeń, które pod każdym względem można nazwać pro-ekologicznym. Ze swoją pracą uzyskali wyróżnienie i znaleźli się wśród 17 najlepszych autorów tego projektu w Europie. Gratulujemy!
  Udział w różnego rodzaju projektach finansowanych ze środków UE jest jednym z priorytetów działalności klubu, gdyż oprócz podnoszenia umiejętności językowych pozwala rozwijać pozaszkolne zainteresowania uczniów, stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z instytucjami Unii oraz może przynieść korzyści.
 W ramach klubu jest wiele możliwości wyjazdów, nawet zagranicznych – wystarczy wykazać się zaangażowaniem pracą w klubie oraz przedsiębiorczością, gdyż wyjazdy te, mimo że dofinansowywane, są jednak istotnym wydatkiem w budżecie domowym.
Jeżeli chciałbym włączyć się w pracę SKE, zgłoś się do prof. Alicji Sidorkiewicz.

[instagram-feed]