Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Inne dokumenty

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego
w Starościnie ważny od 02.02.1015

Regulamin socjalny

Załączniki i wnioski

Zaświadczenie o zarobkach należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 marca bieżącego roku.

[instagram-feed]