Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMUNDUROWANIA

(Na podstawie statutu TL im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie)

  • Uczniowie Technikum uczęszczają na zajęcia szkolne w umundurowaniu ustalonym przez szkołę, zakupionym  przez ucznia na własny koszt.
  • W celu ujednolicenia umundurowania i ograniczenia kosztów ponoszonych przez uczniów, szkoła określa zestaw podstawowego, obowiązującego umundurowania – zgodnie z wzorami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, wydanego przez  właściwego ministra.
  • Każdy uczeń (odpowiednio do płci i pory roku) ma obowiązek posiadać mundur szkolny składający się z: kurtki mundurowej (marynarki), spodni ( spódniczki), półbutów, czółenek, kozaków lub trzewików, koszuli z krawatem.
  • Na mundurze należy nosić, wprowadzone przez szkołę, oznaczenia Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie.
  • Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w mundurze w: zajęciach lekcyjnych, uroczystościach szkolnych oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz. Prowadzący wymienione zajęcia, zobligowani są do egzekwowania tego obowiązku.
  • Dopuszcza się udział uczniów w zajęciach lekcyjnych w innym umundurowaniu niż określony zestaw podstawowy. Wykorzystywane elementy umundurowania muszą być zgodne z wzorami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia, wydanego przez właściwego ministra. W czasie uroczystych apeli oraz w innych przypadkach, określonych doraźnie przez Dyrektora Technikum, obowiązuje jednolitość umundurowania.
  • Uczniowie nie posiadający właściwego umundurowania, mogą być ukarani jedną z kar określonych w Statucie.
  • Uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach bez umundurowania do czasu ślubowania.
  • Każdego ucznia obowiązuje dbałość o stan umundurowania i schludny wygląd. Szacunek do munduru leśnika obliguje do zachowania umiaru w doborze rodzaju fryzury, biżuterii i makijażu.
[instagram-feed]