Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Leśny wehikuł czasu – Album prezentujący stare fotografie z okresu II Rzeczypospolitej 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lesny-wehikul-czasu/lesny-wehikul-czasu.pdf

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej

http://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/uzytkowanie/instrukcja-bhp/view

Zasady użytkowania lasu

https://www.drwal.net.pl/drwalpage/media/www/1_ZASADY_UYTKOWANIA_LASU_do_publikacji.pdf

Magiczne drewno

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/magiczne-drewno-1/magiczne_drewno.pdf

Czas drewna

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/czas-drewna-1/czas-drewna.pdf

Naturalnie drewno!

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/naturalnie-drewno-1/naturalnie_drewno_2016.pdf

Mój dom z drewna

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/moj-dom-z-drewna-1/moj-dom-z-drewna.pdf

Surowiec drzewny – warunki techniczne

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Ćwiczenia w klasyfikowaniu surowca drzewnego – TL Milicz

https://www.tlmilicz.pl/download/312/

Bezpieczne grzybobranie – praktyczny folder prezentujący gatunki grzybów jadalnych i trujących

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/bezpieczne-grzybobranie-1

Plakat o grzybach

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/plakat-o-grzybach/view

Grzyby jakich nie znamy

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/grzyby-jakich-nie-znamy-1

Ochrona gatunkowa grzybów – rozporządzenie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001408/O/D20141408.pdf

Obrót grzybami – rozporządzenie

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111150672/O/D20110672.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001281/O/D20181281.pdf

Rocznik statystyczny leśnictwa – 2019

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-lesnictwa-2019,13,2.html

Katalog norm czasu

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_katowice~nadl_andrychow~zalacznik_nr_3.4._katalog_norm_czasu_dla_prac_lesnych_2020.pdf

Krzewmy krzewy

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/krzewmy-krzewy-1/krzewmy-krzewy.pdf

[instagram-feed]