Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Koło Entomologii Leśnej – opiekun Anna Kochanowska

Wyżej wymieniona sekcja zajmuje się metodami zbioru, oznaczaniem, preparowaniem, etykietowaniem, poznawaniem życia oraz znaczeniem gospodarczym owadów występujących w naszym środowisku.

Koło Młodych Ekologów – Opiekun koła: Mariola Pieprz

    Na zajęciach, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 15.30 w gabinecie biologii przygotowujemy się do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ale również poszerzamy swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Co roku najlepsi uczniowie reprezentują naszą szkołę w wojewódzkim etapie OWE.W tym roku możemy pochwalić się pierwszym sukcesem. Nasz uczeń i kolega Maciej Posyniak (kl. IIIa) został laureatem wojewódzkiego etapu i tym samym dostał się do etapu centralnego, który odbędzie się na początku czerwca w Olsztynie. W imieniu swoim, grona pedagogicznego i uczniów – gratulacje i wielkie wyrazy uznania dla Maćka. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w Olsztynie.

Koło Sygnalistów i Tradycji Łowieckich – opiekun Ryszard Woroszkiewicz

Na codziennych spotkaniach członkowie zespołu poznają nowe i doskonalą umiejętności znanych już sygnałów. Uświetniają grą na rogu myśliwskim uroczystości szkolne, środowiskowe i regionalne. Zespół liczy ośmiu członków, natomiast w zajęciach bierze udział około piętnaście osób. Członkowie tego koła kultywują tradycje łowieckie poznając język, ceremoniały oraz zwyczaje łowieckie, uczestnicząc w konkursach gwary i uroczystych polowaniach zbiorowych.

Koło Ornitologiczne – opiekun Adam Sikorski

Koło działa od roku szkolnego 2011/2012 i jest prowadzone przez emerytowanego nauczyciela Adama Sikorskiego. Spotkania odbywają się w środy między godziną 17.00 a 18.00.

Ornitolodzy często udają się w teren, by obserwować ptaki w środowisku naturalnym. Budują karmniki. Hasłem przewodnim jest „ Pomóc ptakom przetrwać zimę”.

Uczestnicy koła uczą się rozpoznawania ptaków, ich głosów, wyglądu i sposobu budowania gniazd, muszą wiedzieć jaki ptak zniósł to jajko. Obserwują ptaki i przeprowadzają inwentaryzację w różnych biotopach. Współpracują z panem mgr Tomaszem Kochanowskim, który nadzoruje budowę remizy dla ptaków w leśnictwie Zielona Góra.

Wiosną planowane są konkursy dla uczniów i nauczycieli z wiedzy o ptakach, czyli rozpoznawanie ptaków i ich głosów.

Szkolny Klub Europejski – opiekun Alicja Sidorkiewicz

  Szkolny Klub Europejski powstał w TL w Starościnie w latach 90-tych. Idea SKE zrodziła się jako platforma, na której można propagować wiedzę o UE wśród krajów, które aspirowały do jej członkowstwa. Klub powstał m.in. w celu szerzenia idei pro-europejskich wśród uczniów naszej szkoły jeszcze przed referendum akcesyjnym.
Opiekunem koła został wówczas prof. Adam Sikorski. Młodzież regularnie organizowała w szkole konkursy wiedzy o UE, przez co przybliżała uczniom instytucję Unii i jej działalność. Została również nawiązana współpraca międzynarodowa ze szkołami w Niemczech i Szwecji. Nasza młodzież wyjeżdżała w ramach działalność klubu na wymiany do w/w szkół. Takie bezpośrednie kontakty zawsze dobrze służą młodym ludziom: motywują do nauki języków obcych, pozwalają przełamywać stereotypy, poszerzają wiedzę o krajach Unii, a przede wszystkim umożliwiają promocję własnej szkoły i polskiej kultury.
W 2007 roku opiekunem SKE została prof. Alicja Sidorkiewicz. Młodzież rozpisała konkurs na nazwę dla klubu. Wygrał pomysł Adriana Błażejczyka – „Eurosilvatica” nawiązujący do pradawnych wierzeń gdzie Sylwanus był „strzegącym dzikiego”.
Członkowie klubu organizowali wystawy nawiązujące do kalendarza europejskiego (np. dzień języków, 50-ta rocznica powstania UE) oraz takie, które pokazywały ciekawostki związane z UE jak również Polską kulturą, jako dziedzictwo, które wnosimy jako naród do wspólnej, zjednoczonej kultury europejskiej. Po nawiązaniu kontaktu z Europejskim Forum Młodzieży kilkoro uczniów wyjechało na międzynarodowe obozy o tematyce europejskiej w okolice Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia są prowadzone w 50% przez wolontariuszy z różnych krajów Europy, oczywiście w j. angielskim. Dotyczą one wielu dziedzin życia społecznego młodzieży, rozwijania ich zainteresowań jak również stwarzania możliwości nawiązywania ciekawych znajomości i „szlifowania” języka.
  Jednym z pierwszych kroków klubu „Eurosilvatica” była rejestracja w polskim oddziale Fundacji Schumana w Warszawie. Zaowocowało to stałym kontaktem i współpracą klubu z przedstawicielami fundacji p. Mają Selan, dzięki której otrzymujemy wszelkie informacje o projektach realizowanych przez UE dla dzieci i młodzieży. W jednym z takich projektów pt. „Move your city” wzięli udział w 2008 roku trzej uczniowie klasy IIa: Max Gradowski, Marcin Wyrwał i Mirosław Wolaszek. Stworzyli miasto ich marzeń, które pod każdym względem można nazwać pro-ekologicznym. Ze swoją pracą uzyskali wyróżnienie i znaleźli się wśród 17 najlepszych autorów tego projektu w Europie. Gratulujemy!
  Udział w różnego rodzaju projektach finansowanych ze środków UE jest jednym z priorytetów działalności klubu, gdyż oprócz podnoszenia umiejętności językowych pozwala rozwijać pozaszkolne zainteresowania uczniów, stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z instytucjami Unii oraz może przynieść korzyści.
 W ramach klubu jest wiele możliwości wyjazdów, nawet zagranicznych – wystarczy wykazać się zaangażowaniem pracą w klubie oraz przedsiębiorczością, gdyż wyjazdy te, mimo że dofinansowywane, są jednak istotnym wydatkiem w budżecie domowym.
Jeżeli chciałbym włączyć się w pracę SKE, zgłoś się do prof. Alicji Sidorkiewicz.

Szkolne Koło Fotograficzne – opiekun Monika Ciesielska

Klub jest bardzo młody, założony we wrześniu 2009 roku. Znalazła się grupa zapalonych do działania fotografików oraz opiekun – Pani Monika Ciesielska – pedagog. Nasze koło zrzesza kilku członków, którzy są sympatykami  przyrody i fotografii.  Spotykamy się raz w tygodniu i dyskutujemy na przeróżne tematy związane z fotografią, ale nie tylko, odbywają się również praktyczne zajęcia w terenie. W przyszłości mamy również zaplanowane wyjazdy m.in. na rykowisko do Smolarni, słynnej na całą Europę! Planujemy również wystawy, oraz spotkania ze znanymi osobistościami ze świata fotografii. To chyba tyle, ewentualne prośby, pytania, zażalenia prosimy kierować na adres email monikaciesielska@o2.pl

Sekcja Turystyczno – Regionalna – opiekun Damian Utracki

Szkolne Koło Kabaretowe – opiekun Małgorzata Misztak

Historia Ligi Ochrony Przyrody

Tradycja Ochrony Przyrody w Polsce sięga X wieku, wtedy też pojawiały się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin, przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejście do jej ochrony ewoluowało. Za czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto chronić nadmiernie wyniszczone lasy, natomiast Zygmunt III stanął w obronie zagrożonych wyginięciem turów. Władysław Jagiełło wprowadził zarządzenia ograniczające polowania oraz zwrócił uwagę  na ochronę starych, dorodnych dębów i cisów.

Statut Wiślicki za Zygmunta Starego objął w niektórych siedliskach ochroną sokoła i łabędzia, poszerzył również ochronę bobra. Pomimo tych wysiłków nie udało się uratować niektórych gatunków jak tury, tarpany czy żubry. Jednak nawet w okresie rozbiorów Polski byli ludzie broniący ojczystej przyrody jak Stanisław Staszic, który pierwszy dostrzegł konieczności ochrony Tatr. W roku 1868 we Lwowie Sejm Krajowy uchwalił ustawę „Względem zakazu łapania, występowania, sprzedawania zwierząt Alpejskich właściwych Tatrom: świstaka i dzikich kóz”. Po zakończeniu I Wojny Światowej już 17 grudnia 1919 roku w Warszawie grono przyrodników i krajoznawców wystąpiło z wnioskiem, następnie ówczesny Minister Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego Ksawery Paruss powołał tymczasową, państwową komisję ochrony przyrody –  ciało doradcze Ministra. Następnie w 1920 roku powołano państwową radę ochrony przyrody, na której czele stanął wybitny polski przyrodnik, wspaniały znawca Tatr, profesor Władysław Szafer. On też w 1923 roku powziął zamiar utworzenia w Polsce ligi ochrony przyrody, zainspirowanej działającą prężnie od 1909 roku.
         Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej działalność ligi została brutalnie przerwana. Jej czołowi działacze zostali rozrzuceni po całym świecie, a wielu z nich zginęło na polach walki, w obozach lub więzieniach lub też na skutek działań wojennych. Władze okupacyjne zdawały sobie sprawę, że krzewienie idei ochrony przyrody jest silnie powiązane z kultywowaniem polskości i dlatego uniemożliwiły działalności w tym okresie. Gdy działania wojenne na ziemiach polskich ustały, społeczeństwo, mimo dotkliwych strat przystąpiło do odbudowywania wszystkich dziedzin życia, podjęto wówczas również trud odtworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Z inicjatywy profesora Edwarda Potęgi i profesora Szafera, w dniu 17 lipca 1945 roku w Łodzi odbyło się organizacyjne zebranie zarządu głównego. Dużą rolę w ochronie przyrody i środowiska w Polsce odegrały opracowywane przez ligę raporty o stanie przyrody i środowiska oraz wnioski i postulaty, zgłaszane do władz państwowych. Pierwszy „ Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce i zagrożeniu zdrowia ludzkiego” został przygotowany przez Radę Naukową ZG LOP w1981 roku.  

WOLONTARIAT    –     NASZE ZASADY

1.   CHCĘ POMAGAĆ INNYM

      Jestem otwarty na problemy i potrzeby rówieśników.

2.   CHCĘ BYĆ LOJALNY

     Daję z siebie, to, co najlepsze, umiem docenić innych.

3.   PYTAM

      Nie krytykuję rzeczy, których nie rozumiem.

4.  JESTEM OK

       Zwracam uwagę na to,co mówię innym i w jaki sposób się do nich odnoszę.

5.   JESTEM SZCZERY

       Mówię, otwarcie, to co myślę.

6.   CHCĘ SIĘ ROZWIJAĆ

      Chętnie uczę się nowych rzeczy w szkole i poza nią.

7.  CHCĘ BYĆ OSOBĄ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ

       Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

       Staram się być odpowiedzialny i obowiązkowy.

8.  CHCĘ DZIAŁAĆ W ZESPOLE

     Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny                                                                                 

9.   CHCĘ BYĆ POMYSŁOWY I TWÓRCZY

      Inicjuję nowe działania na terenie szkoły.

10.  JESTEM SOBĄ W KAŻDEJ SYTUACJI

WOLONTARIAT    –     NASZE ZASADY

1.   CHCĘ POMAGAĆ INNYM

      Jestem otwarty na problemy i potrzeby rówieśników.

2.   CHCĘ BYĆ LOJALNY

     Daję z siebie, to, co najlepsze, umiem docenić innych.

3.  PYTAM

      Nie krytykuję rzeczy, których nie rozumiem.

4.  JESTEM OK

       Zwracam uwagę na to,co mówię innym i w jaki sposób się do nich odnoszę.

5.   JESTEM SZCZERY

       Mówię, otwarcie, to co myślę.

6.   CHCĘ SIĘ ROZWIJAĆ

      Chętnie uczę się nowych rzeczy w szkole i poza nią.

7.  CHCĘ BYĆ OSOBĄ, NA KTÓREJ MOŻNA POLEGAĆ

       Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

       Staram się być odpowiedzialny i obowiązkowy.

8.  CHCĘ DZIAŁAĆ W ZESPOLE

     Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny                                                                                 

9.   CHCĘ BYĆ POMYSŁOWY I TWÓRCZY

      Inicjuję nowe działania na terenie szkoły.

10.  JESTEM SOBĄ W KAŻDEJ SYTUACJI

Koło  wolontariatu do obecnej chwili zaangażowało się w :

–         29.09.2014.r ogólnopolską akcję  „ Pola Nadziei ”, wolontariusze przeprowadzili zbiórkę w klasach i zebrali  218,06 zł na powstające Hospicjum w Subicach, w podziękowaniu otrzymaliśmy cebulki żonkili, które posadziliśmy na terenie szkoły.

–         Sprzątanie grobów  na cmentarzu w Rzepinie z okazji dnia Wszystkich Świętych i zapalenie zniczy na grobach byłych pracowników szkoły.

–         20.11.2014.r  włączyliśmy się w akcje „Dzień Rzucania Palenia ”, w tym roku chcieliśmy położyć nacisk na prawa osób nie palących. Chętni niepalący nosili plakietki z napisem „Nie palę papierosów i dobrze mi z tym”

–         4.12.2014.r zorganizowaliśmy Mikołajki dla dzieci pracowników szkoły. Razem z dziećmi stroiliśmy choinkę , nauczyliśmy się piosenki o  św.Mikołaju, no i oczywiście doczekalismy się prawdziwego Mikołaja, który zjawił się grajac na sygnałówce.

–         05.02.2015.r pojechaliśmy do świetlicy w Rzepienie, dla dzieci ze szkoły podstawowej   przygotowaliśmy balik, w ramach tego ciekawe konkursy i zabawy, sami nauczyliśmy  się   tańca i dobrze się czuliśmy w towarzystwie dzieciaków. 

–         Staraliśmy się przekonać rówieśników  do zbierania pozostawionego chleba dla zwierząt.

–         Przygotowalismy informacje dotyczace zachowywania bezpieczeństwa żywności, czyli  „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności”, zwiazane  z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, który przypadał 7 kwietnia. Informacje te przekazalismy kolegom i koleżankom w formie wykonanych gazetek w szkole i internacie.

Skip to content