Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Na podstawie § 5 ust 3 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie informuję, że do dnia 27.09.2022 r. prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych ogólnych, pieczywa i wyrobów cukierniczych, warzyw i owoców oraz mrożonek. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres b.spychalski@tlrzepin.pl z prośbą o przesłanie zapytania ofertowego. Zamawiający informuje jednocześnie, że w dniu 20.09.2022 r. zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

Rekomendowane wpisy

[instagram-feed]