Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Na podstawie § 5 ust 3 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Technikum Leśnym im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie informuje, że do dnia 29.09.2021 r. prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych: ogólnych; warzyw i owoców; mrożonek;  pieczywa i wyrobów cukierniczych.  Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone
są o przesłanie wiadomości e-mail na adres b.spychalski@tlrzepin.pl z prośbą o przesłanie zapytania ofertowego. Zamawiający informuje jednocześnie, że w dniu 22.09.2021 r. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

Rekomendowane wpisy