Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Na podstawie § 5 ust 3 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Technikum Leśnym
im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie informuję, że do dnia 30.04.2021 r. prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pokrycia dachowego na istniejącym budynku Szkoły, Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego
w Starościnie. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres b.spychalski@tlrzepin.pl, z prośbą o przesłanie zapytania ofertowego. Zamawiający informuje jednocześnie, że w dniu 16.04.2021 r. zapytanie ofertowe zostało wysłane
do 5 potencjalnych wykonawców.

Rekomendowane wpisy

[instagram-feed]