Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Rozmowa pomiędzy Pasquale Policastro, Dr hab., Dr h.c., profesor Uniwersytetu Szczecinskiego a Andrzejem Szelazkiem, mgr inżynier leśnictwa, dyrektor RDLP w Szczecinie pt „Zachęta do nauki w Technikum Leśnym w Starościnie”. Rozmowę nagrywał Łukasz Nyks, Nyksmedia. 

Przemysław Jarosik – Dyrektor Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję prof. Pasquale Policastro, Dr hab., Dr h.c., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Panu mgr inż. leśnictwa Andrzejowi Szelążek, dyrektorowi  RDLP w Szczecinie oraz Panu Łukasz Nyks właścicielowi firmy  Nyksmedia za realizację filmu promującego Naszą Szkołę.

Rekomendowane wpisy

[instagram-feed]