Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z §3 oraz §4 pkt. 2 Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Technikum Leśnego im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie na rok szkolny 2019/2020 w dniach 21 czerwca (piątek), 24 czerwca (poniedziałek), 25 czerwca (wtorek) należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, składając osobiście w sekretariacie lub też przesyłając pocztą na adres szkoły, następujące dokumenty:

a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum),

b. zaświadczenia potwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych oraz wydanych przez Kuratora Oświaty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum),

c. dyplomy i zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu (oryginały wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum),


d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podczas rekrutacji oraz po rekrutacji ucznia (druk uzupełniający w zawiązku z wejściem nowych przepisów RODO) – do pobrania tutaj lub w sekretariacie.


Dokumenty należy składać osobiście w godzinach otwarcia sekretariatu: od 8:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres:
Technikum Leśne w Starościnie
Starościn 34
69-110 Rzepin
Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona 04 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły oraz w formie zaszyfrowanej na naszej stronie internetowej (w zawiązku z wejściem nowych przepisów RODO).
Postępowanie rekrutacyjne – III etap
Lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 12 lipca 2019 roku ( piątek ) o godz. 12:00.

Rekomendowane wpisy

[instagram-feed]