Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

W dniach 12- 13.04. 2019r. Technikum Leśne w Starościnie było gospodarzem II Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej „ Ku ekologi biosfery. Las nasze życie”,, której głównym tematem było sadzenie drzew.

Zebrani mieli możliwość wysłuchania ciekawych referatów poświęconych, m.in. roli podejmowanych działań na rzecz biosfery, w tym sadzenia drzew; przystosowaniu różnych gatunków drzew do zmieniającego się klimatu; odnowień i zalesień prowadzonych przez Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie; historii Lasów Państwowych w Polsce, prowadzonej przez nie wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarce leśnej oraz ich miejsca na mapie Europy i Świata. Udziałowi leśników szczecińskich w sadzeniu lasu w Senegalu w ramach projektu Wielkiej Zielonej Ściany; zagrożeniom lasów ze strony owadów.

   Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Panowie: Andrzej Szelążek – Dyrektor RDLP w Szczecinie, Jan Grzyś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, prof. dr hab. Pasquale Policastro, prof. Artur Chrzanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Harald Schill z Wyższej Szkoły Leśnej w Eberswalde.

   Bardzo ciepło został przyjęty, premierowy, film red. Małgorzaty Frymus traktujący o tegorocznym sadzeniu lasu we Włoszech przez uczniów Technikum Leśnego w Starościnie oraz leśników szczecińskich – nadleśniczych: Jana Grzysia i Tomasza Kalembkiewicza.

   Przeprowadzono również ekologiczne warsztaty instytucjonalne. W dyskusji uczestniczyli m.in. goście z Niemiec i Włoch. Pogłębiona została koordynacja pedagogiki współpracy instytucjonalnej
i badań naukowych, tak ażeby polski przykład zaangażowania młodzieży w zalesianiu doceniony już w Portugalii, we Włoszech i w Afryce, stał się wzorem powszechnym.

   Podczas konferencji pamiątkowy dąb posadził Pan Dyrektor Andrzej Szelążek. Duże sadzenie miało miejsce w drugi dzień konferencji, przez jej uczestników wraz z młodzieżą.

   Drugiego dnia konferencji przeprowadzono cykl wykładów „Młodzież dla młodzieży”, przygotowane przez młodzież TL w Starościnie dla ok. 130 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ich tematyką było: sadzenie lasów oraz projekt ornitologiczny.

SONY DSC

Rekomendowane wpisy